TJL3W
built by Raymond/Norway

Hallo!
Da var endelig mine høytalere ferdige. Det har vært et prosjekt som har tatt ca ett halv år. Fem måneder lenger enn forventet. Lydmessing er jeg veldig fornøyd. De spiller veldig åpent og klart med god dybde i lydbildet, samtidig som de aldri blir harde eller for lyse i klangen. Men 10mm ullfilt i mellomtone/diskant kammeret ble for mye i mine høytalere. Vokaler ble litt for dempet og tilbaketrukket. Er nå nede i 3mm, og det fungerer perfekt. Bassen er også veldig bra. Bass er ikke bare bass. Den har fin klang og jeg kan lett følge hver minste endring i tone og nivå. Der er de mye bedre enn noe annet jeg har hatt i huset før. Også et par JMLab 926 med doble 7 tommere til 30K Nok.
Var litt bekymret for om min 50W Naim forsterker skulle klare jobben med å drive dem skikkelig. Men det har ikke blitt noe problem. Jeg kan spille høyt uten at dynamikken blir komprimert eller lyden presset.
Jeg må si meg kjempefornøyd med prosjektet og vil gjerne takke deg for at du deler din kunnskap med andre!
Hilsen Raymond Wikre

Thanks Raymond for your response and beautiful pictures. Very Nordic in terms of colour and style.
Here's my translation of your comments:

So, finally these speakers are finished. This project has taken half a year, five months more than I had expected. In terms of sound I'm very pleased. They play open and clear with good depth to the soundstage and without ever being hard or too bright. Damping the mid chamber with 10 mm wool felt was too much for my taste. I'm down to 3 mm felt and this works perfect. Vocals were a little too damped and distant. The bass is very good. Bass is not just bass. It's got a fine tonal balance and I can easily follow change in pitch and level. Here they excel above all other speakers I've had. Even a pair of JMLab 926 with two 7" bass drivers at 30,000 NOK ( 5,000 US $).
I was a bit worried my 50 wpc Naim couldn't handle the job, but this turned out not to be a problem. I can play loud without apparent compression of sound and dynamics. I'm very pleased with the project and want to thank you for sharing this with others.
Regards.